AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİK SİMÜLASYON KONGRESİ

2021


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi - Rize

KONGRE BAŞKANLARI

Dr. Hakan UZUN

Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı

Doç. Dr. Cüneyt ARDIÇ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi Sorumlusu

KONGREYİ DÜZENLEYENLER


Trabzon Aile Hekimleri Derneği (TRAHED)


Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi (RTEÜ)


Rize Aile Hekimleri Derneği (RAHED)


Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER)

KONGRE GENEL SEKRETERLERİ

Doç. Dr. Özlem BİLİR

Dr. Cüneyt BEYAZ

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Dr. Burhan YILMAZ

Dr.Emre ÖZEL

Dr.Muhsin Ertuğrul ŞEN

Dr.Halil İbrahim KÜÇÜK

Dr.Ayşegül KOLOT

Dr.Osman Turan ÇAKAR

Dr. Ali YILMAZ

BİLİMSEL KURUL

Dr. Abdullah Osman KOÇAK

Dr. Ali YILMAZ

Dr. Alpaslan ÜNLÜ

Dr. Ayşegül KOLOT

Dr. Burhan YILMAZ

Dr. Cüneyt ARDIÇ

Dr. Cüneyt BEYAZ

Dr. Gökhan ERSUNAN

Dr. Elif ERGÜL

Dr. Emre ÖZEL

Dr. Emre ŞENGÜN

Dr. Gül DEVRİMSEL

Dr. Halil İbrahim KÜÇÜK

Dr. Hakan UZUN

Dr. İsmail ATAŞ

Dr. Kemal UZUN

Dr. Mehmet Kenan KANBUROĞLU

Dr. Merve Nur SERÇE

Dr. Muhsin Ertuğrul ŞEN

Dr. Münevver Serdaroğlu BEYAZAL

Dr. Nazım Onur CAN

Dr. Osman Turan ÇAKAR

Dr. Ömer Faruk GEMİŞ

Dr. Özlem BİLİR

Dr. Ömer ŞATIROĞLU

Dr. Şeyma DİYARBAKIRLI

Dr. Turan SET

Dr. Vicdan Yıldız ÖZKUL